Trvání projektu: 
2022 - 2025

Cílem projektu rámcového programu Horizont Evropa (GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON plus), který poběží mezi roky 2022 a 2024, je prohloubit evropskou spolupráci a přispět k větší koordinaci v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. NKC – gender a věda je koordinátorem projektu a je odpovědné za komunikaci a transfer znalosti.

Konsorcium projektu se skládá z 26 národních úřadů, grantových agentur a výzkumných organizací z celkem 21 evropských zemí. Projekt GENDERACTIONplus navazuje na projekt Horizontu 2020 GENDERACTION, který NKC koordinovalo mezi roky 2017 a 2021, na práci Stálé pracovní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích Komise pro Evropský výzkumný prostor (Standing Working Group on Gender in Research and Innovation – SWG GRI) a na působení komunity praxe FORGEN projektu Horizontu 2020 s názvem ACT.

Projekt se konkrétně věnuje pěti tématům:

  1. inkluzivita a intersekcionalita,
  2. genderově podmíněné násilí,
  3. genderová dimenze ve výzkumu, inovacích a vzdělávání,
  4. monitoring a vyhodnocení aktivit zaměřených na rovnost v rámci Evropského výzkumného prostoru
  5. systém monitoringu a evaluace institucionální změny prostřednictvím plánů genderové rovnosti.

Své cíle bude projekt GENDERACTIONplus naplňovat prostřednictvím vzdělávacích aktivit, výměny zkušeností a také poskytováním strategických doporučení pro evropské i národní organizace odpovědné za výzkum a vývoj. Pod hlavičkou projektu budou fungovat dvě komunity pro sdílení praxe. Jednu budou tvořit zástupci a zástupkyně ministerstev a dalších národních úřadů, druhou poskytovatelé finanční podpory na výzkum. V obou skupinách budou také zástupci a zástupkyně akademické a expertní veřejnosti.

V roce 2022 bylo realizováno šetření zaměřené na potřeby v oblasti zvyšování znalostí uvnitř konsorcia a proběhl sběr dat mapující aktuální nastavení politik a aktivit v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. Konsorcium se poprvé setkalo v Praze, další setkání již probíhala elektronicky. Vznikly také nové webové stránky projektu.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
EU
gender
sociologie vědy
veřejná politika
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Připojené soubory

Připojené obrázky

GENDERACTIONplus logo