Trvání projektu: 
2005 - 2007

Poznatky o pracovních silách v ČR jsou rozsáhlé, nejsou však integrované. Různé výzkumy popisují důležité charakteristiky, neposkytují však dostatečně komplexní obraz měnící se podoby a struktury lidských zdrojů. Zejména pak “tvrdé” statistické údaje nejsou provázány s “měkkými” postojovými daty. Komplexní informace je však nutná pro monitorování adaptace pracovních sil k požadavkům formování dynamické a na znalostech založené společnosti. Projekt chce použít dva významné datové zdroje k analýze změn od poloviny 90. let k roku 2005. Prvním jsou statistické Mikrocensy (1996 a 2002) obsahující demografické, profesní a mzdové proměnné. Druhým jsou moduly ISSP Pracovní orientace (z roku 1997 a 2005, provedený v rámci projektu), obsahující bohatý okruh postojů vztažených k objektivním znakům jednotlivců. Analýza vyústí do mnohorozměrného a dynamického obrazu pracovních sil v ČR a jejich “stavu vědomí”, spolu s mezinárodním srovnáním hlavních rysů a identifikací klíčových problémů.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 12, zobrazeno 1 - 10)

Večerník, Jiří (ed.)

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“ směřoval k využití různých datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce sledován z různých perspektiv.

Téma:
mzdy a příjmy, práce, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Večerník, Jiří

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“ směřoval k využití různých datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce sledován z různých perspektiv.

Téma:
práce, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“ směřoval k využití různých datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce sledován z různých perspektiv.

Téma:
mzdy a příjmy, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“ směřoval k využití různých datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce sledován z různých perspektiv.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“ směřoval k využití různých datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce sledován z různých perspektiv.

Téma:
transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Benáček, Vladimír

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“ směřoval k využití různých datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce sledován z různých perspektiv.

Téma:
elity, transformace, veřejná politika
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“ směřoval k využití různých datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce sledován z různých perspektiv.

Téma:
hodnotové orientace, práce
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Článek je příspěvkem ke kritickému čtení postojových dat na základě prezentace výzkumů ISSP “Pracovní orientace” 1997 a 2005 v ČR. Nejprve jsou pojednány metodologické problémy zjišťování hodnot a poté ukázán kontext systémové transformace. Dále se porovnávají očekávání lidí v zaměstnání s jejich subjektivním naplněním. Nakonec je ukázána vnímaná lokace lidí mezi světy práce a rodiny a analyzovány faktory spokojenosti s prací a v zaměstnání.

Téma:
gender, hodnotové orientace, práce
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Večerník, Jiří

V článku je český trh práce sledován z různých perspektiv. Po popisu fází jeho rozvoje v devadesátých letech se věnujeme měnícímu se složení pracovních sil, pracovní mobilitě a rizikovým kategoriím populace. Následuje přehled politik, zejména aktivní politiky zaměstnanosti a jejich účinnosti. Poté analyzujeme flexibilitu pracovních sil v jejích různých podobách a v závěru otevíráme některé otázky dalšího vývoje trhu práce.

Téma:
práce, veřejná politika
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mysíková, Martina

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“ směřoval k využití různých datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce sledován z různých perspektiv.

Téma:
ekonomie, gender
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky