impaktovaný článek
Večerník, Jiří. 2006. „Work Values and Job Attitudes in the Czech Republic between 1997 and 2005.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (6): 1219-1240. ISSN 0038-0288.

Článek je příspěvkem ke kritickému čtení postojových dat na základě prezentace výzkumů ISSP “Pracovní orientace” 1997 a 2005 v ČR. Nejprve jsou pojednány metodologické problémy zjišťování hodnot a poté ukázán kontext systémové transformace. Dále se porovnávají očekávání lidí v zaměstnání s jejich subjektivním naplněním. Nakonec je ukázána vnímaná lokace lidí mezi světy práce a rodiny a analyzovány faktory spokojenosti s prací a v zaměstnání.

Sdílejte tuto stránku