impaktovaný článek
Večerník, Jiří. 2007. „The Czech labour market: historical, structural and policy perspectives.“ Prague Economic Papers 16 (3): 220-236. ISSN 1210-0455.

V článku je český trh práce sledován z různých perspektiv. Po popisu fází jeho rozvoje v devadesátých letech se věnujeme měnícímu se složení pracovních sil, pracovní mobilitě a rizikovým kategoriím populace. Následuje přehled politik, zejména aktivní politiky zaměstnanosti a jejich účinnosti. Poté analyzujeme flexibilitu pracovních sil v jejích různých podobách a v závěru otevíráme některé otázky dalšího vývoje trhu práce.

Sdílejte tuto stránku