24. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

24. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

24. - 25. 11. 2022
Konference k genderově podmíněnému a sexuálním násilí v akademické sféře

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward ge...

22. 11. 2022
Making universities and research organisations safe for students

NKC - gender a věda připravilo debatu, která ukáže mimo jiné úplně nové statistiky o rozšířenosti sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na evropských univerzitách. Aktuální data představí experti a expertky z unikátního evropského projektu UniSAFE, na kterém se...

10. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

9. 11. 2022

The lecture is organized by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences in collaboration with the Embassy of Italy in Prague, the Italian Cultural Institute in Prague, the Centre for African Studies (Faculty of Arts, Charles University) and the Czech Associatio...

9. 11. 2022

Workshop k vývoji elektronické lexikální databáze indoíránských jazyků (pilotní modul perština) a k podpoře zavádění moderních technologií do výuky jazyků pořádá Sociologický ústav AV ČR a Katedra Blízkého východu FF UK.

7. 11. 2022

Srdečně zveme na setkání a diskusi k tématu zacházení s dešťovou a šedou vodou v České republice z perspektivy práva a sociálních věd.

31. 10. - 4. 11. 2022
Týden Akademie věd ČR 2022

Sociologický ústav AV ČR se i v tomto roce zapojí do tradičního podzimního vědeckého festivalu Týden Akademie věd ČR. Jako obvykle formou přednášek a seminářů pro studenty a studentky, ale také zájemkyně a zájemce z řad široké veřejnosti.

Stránky