30. 9. 2022
Noc vědců - Interocepce

V přednášce “Interocepce – sedmý smysl” se kognitivní vědkyně Marie Postma zaměří na roli interocepčního vnímání v našem každodenním životě, na rozdíly mezi muži a ženami a na vliv, který schopnost vnímat vnitřní signály vlastního těla má na naše duševní i tělesné zdraví.

21. 9. 2022

The Czech Social Science Data Archive (CSDA) invites you to the seminar "Ecological consumption and production"

REGISTRATION: https://archiv.soc.cas.cz/cz/vy...

21. 9. 2022

Recent studies highlight the importance of creating a more gender-sensitive entrepreneurship culture, including awareness raising campaigns, role models and developments in the education system (OECD, 2021). Focusing on three very different cultural contexts of Iran, India and...

20. 9. 2022
Industrial working class housing

CESCAME zve v rámci své série o městských praktikách a politikách na přednášku Alexy Färber, která představí svůj koncept "urban promises".

15. 9. 2022

The Czech Social Science Data Archive (CSDA) invites you to the workshop "New Data Types in Data Management and Archiving "

REGISTRATION: https://a...

16. 6. 2022

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, Domem Ignáce Stuchlého, Pedagogickou fakultou JU a Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok pořádá závěrečnou konferenci projektu.

14. 6. 2022
7. Národní konference o genderu a vědě

Cílem konference pořádáné NKC-gender a věda je diskutovat o výzvách, které přináší zavádění plánů genderové rovnosti ve vědecko-výzkumných institucích a také o zkušenostech s jejich překonáváním.

14. 6. 2022
Housing in an industrial zone

CESCAME zve na sérii tří přednášek o městě, udržitelnosti, městských praktikách a politikách, každodennosti, neformalitě a jejich potenciálu k podpoře sociálních změn. Na první přednášce náš host Örjan Sjöberg promluví o vzájemných vztazích mezi jednotlivými Cíli udržitelného...

13. 6. 2022

Konference nabídne prostor pro diskusi o vybavenosti venkovských obcí mezi představiteli veřejné správy, aktéry rozvoje venkova a výzkumníky.
Jaká je běžná úroveň vybavenosti obcí a na čem závisí? Jak se vyvíjí vybavenost v posledních desetiletích? Které skupiny obyvatel...

9. 6. 2022

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Stránky