Semináře
24. 5. 2023
ve 14:00 hodin, HYBRIDNÍ FORMA - zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

FRANTIŠEK KALVAS

Sociologie jako věda o sociální komplexitě

Příspěvek se zamýšlí nad styčnými body sociologie a vědy o komplexitě. Autor přináší přehled společných témat a témat, kterými se mohou disciplíny vzájemně obohatit. Dále se zamýšlí nad možnostmi a podmínkami budoucí možné spolupráce obou disciplín. Např. jak mnohem přehledněji uchopit Durkheimův koncept sociálních faktů díky konceptu emergence. Přednášející představí několik ukázek využití nástrojů vědy o komplexitě ve své praxi a vzhledem ke svému profilu nenechá stranou ani otázku, jak by mohlo ke spolupráci disciplín přispět multiagentní modelování.

PhDr. František Kalvas, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře sociologie FF ZČU v Plzni.  Ve své odborné práci se krom jiného zabývá studiem veřejného mínění a počítačovými simulace sociálních procesů.

Seminář je volně přístupný, pro zaslání odkazu na Zoom je nutná registrace ZDE.

Sdílejte tuto stránku