9. 11. 2022

Workshop k vývoji elektronické lexikální databáze indoíránských jazyků (pilotní modul perština) a k podpoře zavádění moderních technologií do výuky jazyků pořádá Sociologický ústav AV ČR a Katedra Blízkého východu FF UK.

7. 11. 2022

Srdečně zveme na setkání a diskusi k tématu zacházení s dešťovou a šedou vodou v České republice z perspektivy práva a sociálních věd.

31. 10. - 4. 11. 2022
Týden Akademie věd ČR 2022

Sociologický ústav AV ČR se i v tomto roce zapojí do tradičního podzimního vědeckého festivalu Týden Akademie věd ČR. Jako obvykle formou přednášek a seminářů pro studenty a studentky, ale také zájemkyně a zájemce z řad široké veřejnosti.

24. 10. 2022

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vás srdečně zve na konferenci Potravinový odpad: monitoring, prevence a příklady dobré praxe, která je realizována v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

20. 10. 2022

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the autumn cycle of Thursday sociological seminars.

20. 10. - 15. 12. 2022

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the autumn cycle of Thursday sociological seminars.

18. 10. 2022
Jak se žije v chytrých domácnostech?

V rámci Týdne inovací připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR diskuzi s názvem Jak se žije v chytrých domácnostech? Vliv technologií nejen na genderové dělení rolí. Ta proběhne 18. 10. od 18 hodin v Kampusu Hybernská a sledovat ji bude...

18. 10. 2022
pozvanka

Národní knihovna ČR, Sociologický ústav Akademie věd ČR a Katedra kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni se vás dovolují pozvat na workshop pořádaný v rámci aktivit společného výzkumného projektu Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů...

13. - 14. 10. 2022

ESS-CZ Vás srdečně zve na dvoudenní mezinárodní konferenci věnovanou nejnovějšímu výzkumu na datech European Social Survey.

12. 10. 2022
Delnicke bydleni

CESCAME zve v rámci své série o městských praktikách a politikách na přednášku Lely Rekhiashvili, ve které kritizuje výklady neformality jako důsledek 'nedostatečnosti' tranzice střední a východní Evropy a Eurasie. Naopak ukáže, jak nové podoby městské neformality vytváří mark...

Stránky