Semináře
6. 6. 2023
ve 14.00, HYBRIDNÍ - místnost 207, Jilská 1, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Podíl kandidátů do obecních zastupitelstev v Česku i zvolených zastupitelů, hlásících se k nějaké politické straně,  s každými volbami klesá a naopak roste podíl nezávislých. Straničtí kandidáti téměř zmizeli zejména z obcí s méně než 500 obyvateli, které tvoří většinu českých obcí,. Politické strany přitom stále hrají v demokratické společnosti zásadní roli a jsou spojeny s několika základními funkcemi. Cílem tohoto příspěvku je zamyslet se nad zapojením politických stran a jejich rolemi, které hrají na lokální úrovni. Ve výzkumu jsme se zaměřili na obce do 200 obyvatel, které tvoří téměř čtvrtinu z celkového počtu, a ve kterých výrazně dominují nezávislí kandidáti. Existují však i obce v této velikostní kategorii, ve kterých politické strany sestavily svoji kandidátku a hrají zde určitou roli.  Výzkum je součástí projektu Změna politické krajiny - sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí v ČR podpořeného grantovou agenturou ČR (GAČR  č. 20-07822S).

V první části se výzkum zabýval analýzou kandidátních listin s cílem klasifikovat zapojení politických stran do komunálních voleb.  V druhé části jsme se prostřednictvím kvalitativního výzkumu snažili zjistit, zda role politických stran opravdu mizí nebo se jen mění.  Při vymezení rolí jsme vycházeli z jejich kategorizace navržené Daltonem a Wattenbergem (2000) a Boogersem a Voermanem (2010).

RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D. je výzkumnou pracovnicí oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Ve své práci se zabývá regionální diferenciací volebního chování, migrací a integrací a prostorovými aspekty sociálního znevýhodnění.

Seminář je volně přístupný, pro zaslání odkazu na Zoom je nutná registrace ZDE

Sdílejte tuto stránku