6. 12. 2022
NájemPlus

Sociologický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci ke spuštění nové webové platformy NájemPlus (www.najemplus.cz). Jejím cílem je přispět ke zvýšení kvality, jistoty a bezpečí nájemního bydlení v České republice a uká...

5. 12. 2022

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the autumn cycle of Sociological seminars.

24. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

24. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

24. - 25. 11. 2022
Konference k genderově podmíněnému a sexuálním násilí v akademické sféře

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward ge...

22. 11. 2022
Making universities and research organisations safe for students

NKC - gender a věda připravilo debatu, která ukáže mimo jiné úplně nové statistiky o rozšířenosti sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na evropských univerzitách. Aktuální data představí experti a expertky z unikátního evropského projektu UniSAFE, na kterém se...

10. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

9. 11. 2022

The lecture is organized by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences in collaboration with the Embassy of Italy in Prague, the Italian Cultural Institute in Prague, the Centre for African Studies (Faculty of Arts, Charles University) and the Czech Associatio...

9. 11. 2022

Workshop k vývoji elektronické lexikální databáze indoíránských jazyků (pilotní modul perština) a k podpoře zavádění moderních technologií do výuky jazyků pořádá Sociologický ústav AV ČR a Katedra Blízkého východu FF UK.

Stránky