Pracovní zařazení: 
vědecký asistent
Telefon: 
210 310 227
Interní linka: 
227

Životopis

Vzdělání: 

Petr Vašát je sociální antropolog. Zabývá se komparativním studiem architektury/umění/designu a chudoby, neformality a města a soustředí se mimo jiné i na časové, prostorové a sociální sféry kultury ulic. Ve svém výzkumu využívá různorodých metod, jako jsou etnografie, analýza sociálních sítí, photovoice nebo GPS trasování. Jako stipendista v minulosti pobýval na Columbia University (Fulbright-Masaryk Fellowship), Universidad del Rosario (UR Research Fellowship), Central European University (Junior Core Fellowship) a Harvard University (Marie Skłodowska-Curie Global Research Fellowship). Od podzimu 2021 působí zároveň jako Marie Skłodowska-Curie výzkumník na Georg-Simmel Center for Urban Studies, Humboldt-Universität zu Berlin. 

 

 • 2008 - 2013: Ph.D., Etnologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
 • 2006 - 2008: Mgr., Sociální a kulturní antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
 • 2003 - 2006: Bc., Sociální a kulturní antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická činnost: 
 • 2023: Sociologie města, Katedra sociologie a sociální práce, Západočeská univerzita v Plzni
 • 2013 - 2016, 2018: Praktika kvalitativního výzkumu, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2016 - 2017: Sociology of Post-socialism, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2015 - 2016: Sociální a kulturní antropologie, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2015: Urbánní sociologie, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2015: Četba odborných anglických sociologických textů, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové
 • 2013: Metodologie sociálních věd, Katedra sociálních věd, Univerzita Pardubice
 • 2011: Antropologie genderu a sociálních sítí (blok: Úvod do studia sociálních sítí), Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 2021 - 2023 (24 měsíců): Weatherhead Centre for International Affairs, Harvard University, United States
 • 2021 - 2024: Georg-Simmel Center for Urban Studies, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
 • 2020 - 2021 (devět měsíců): Institute for Advanced Study, Central European University, Hungary
 • 2019 (tři měsíce): Universidad del Rosario, Escuela de Ciencias Humanas, Colombia
 • 2017 - 2018 (devět měsíců): Columbia University, Department of Sociology, United States
 • 2016 (dva týdny): University of Roehampton, Department of Social Sciences, United Kingdom
 • 2016 (týden): Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia, Portugal
 • 2013 (týden): University of Kent, School of Anthropology and Conservation, United Kingdom
 • 2011 (měsíc): Durham University, Department of Anthropology, United Kingdom
 • 2008 (dva týdny): The University of Edinburgh, School of Social and Political Science, Department of Social Anthropology, United Kingdom
Medailonek: 
 • 2023 - dosud: člen International Sociologial Association (ISA)
 • 2021 - dosud: člen Urban and Regional Development (RC 21)
 • 2019: člen Regional Studies Association
 • 2018: člen International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
 • 2014 - dosud: člen redakční rady časopisu AntropoWebzin
 • 2013 - dosud: člen redakční rady časopisu Sociální pedagogika / Social Education
 • 2013, 2015: člen International Network for Social Network Analysis (INSNA) 
 • 2013: člen Masarykovy české sociologické společnosti
 • 2008 – 2009: šéfredaktor časopisu AntropoWebzin

Všechny publikace

impaktované články

Připojené odkazy