Vydáno: 21. 2. 2024
Tiskové zprávy

V rámci oslav Mezinárodního dne dívek a žen ve vědě se 13. února 2024 v bruselském BOSA konala konference ERA of Inclusive Gender Equality. Akce se zúčastnilo více než 60 lidí na místě, desítky lidí se připojily online. Konference se konala pod záštitou belgického předsednictví v Radě EU.

Konference se zúčastnili zástupci a zástupkyně klíčových orgánů a organizací Evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA), aby jednali o budoucích prioritách genderové rovnosti v ERA. Konferenci uspořádal projekt GENDERACTIONplus financovaný v rámci Horizontu Evropa a koordinovaný Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Podkladem pro debaty byly výstupy ze srovnávacích studií projektu GENDERACTIONplus a poziční dokument vypracovaný pro účely diskusí o dalších krocích a opatřeních v nadcházejícím období budování ERA. Poziční dokument se zaměřuje na otázky intersekcionality a inkluzivity, genderově podmíněného násilí ve výzkumu a inovacích, začlenění inkluzivního genderového rozměru do výzkumu a inovací a na monitorování a hodnocení plánů rovnosti.

Kromě zástupců a zástupkyň národních úřadů, ministerstev a grantových agentur, které jsou součástí projektu GENDERACTIONplus, na konferenci vystoupil například Sergej Možina, spolupředseda ERA Fóra, který upozornil na vysokou podporu priority genderové rovnosti mezi členskými státy při současných jednáních o politické agendě ERA na období 2025 až 2027, Anne Pepin z genderového sektoru Generálního ředitelství pro výzkum a inovace, která upozornila na plánované spuštění kontrol dodržování právních ustanovení týkajících se plánů genderové rovnosti v Horizontu Evropa nebo profesorka Genevieve Almouzni, předsedkyně Pracovní skupiny Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) pro gender a diverzitu.

Více informací najdete v tiskové zprávě tady.

Odkaz na poziční dokument a záznam konference viz odkazy nebo tisková zpráva.

Sdílejte tuto stránku
V rámci projektu: 
Trvání projektu: 
2022 - 2025