kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Anna Vitásková. 2005. „Vybrané výsledky výzkumu akademických pracovníků veřejných vysokých škol.“ Pp. 163-187 in Simonová, Natalie (ed.), Petr Matějů. České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 263 s. ISBN 80-7330-072-9.

Autoři podrobili analýze výsledky výzkumu akademických pracovníků. Ukázali, že většina z nich připouští, že zavedení investičního přístupu by přispělo ke zvýšení odpovědnosti škol vůči studentům, ke zvýšení studijní morálky na straně studentů a k celkovému růstu kvality poskytovaného vzdělání. Ukázali také, že v akademické obci existuje velká podpora změně ve financování výzkumu a vývoje, která by vysoké školy v mnohem větší míře než dosud otevřela spolupráci s průmyslem a soukromým sektorem.

 

  

Sdílejte tuto stránku