kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra. 2019. „Volný čas a práce v české a slovenské společnosti.“ Pp. 65-89 in Chorvát, I.; Šafr, J. (eds.). Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Kapitola představuje vývoj postavení volného času a práce v hodnotovém systému obyvatel České a Slovenské republiky v období 1991 – 2017,  poté se podrobněji zaměřuje na vybrané charakteristiky volného času a práce a dále seznamuje s tím, kolik hodin obyvatelé České a Slovenské republiky práci věnují, jak jim práce zasahuje do jejich osobního a rodinného života a zda mají dostatek času na své koníčky a zájmy. Využívá přitom zejména data z mezinárodních výzkumů European Value Study a European Working Conditions Survey.

Volný čas hraje v životě Čechů i Slováků čím dál významnější roli, jeho důležitost stoupá.
Naopak důležitost práce v České republice mezi lety 1991 – 2008 klesala a práce hrála důležitější roli v životě Slováků. Jak pro Čechy, tak i Slováky je důležité se ve volném čase uvolnit, relaxovat a setkávat se s příjemnými lidmi. Slováci si více než Češi spojují volný čas s možností učit se něco nového, pro Čechy je důležitější možnost dělat si ve volném čase to, co sami chtějí. Češi rovněž deklarovali výrazně menší souhlas s tím, aby jim práce zasahovala do volného času. Slováci více než Češi kladli důraz na to, aby byla jejich práce vstřícná vůči rodinnému životu.

Left

Témata: 
práce
životní styl
Sdílejte tuto stránku