kapitola v knize / monografii
Lyons, Pat, Lukáš Linek. 2007. „Tematické hlasování, vliv lídrů a stranictví ve volbách.“ Pp. 177-202 in Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 234 s. ISBN 978-80-7330-126-2.

Text zkoumal, které faktory ovlivnily výběr strany ve volbách do Poslanecké sněmovny 2006. Autoři zjistili, že pro české voliče je důležitá levo-pravá orientace. Voliči zároveň hlasují v souladu se zastávanými postoji na velkém počtu tématických škál. Tento vztah mezi volbou a postoji se týká předevěším témat, jež lze vztahnout k levo-pravé ideologické orientaci. Vliv sympatičnosti strany a jejího předsedy byl dokonce větší než v případě tématického hlasování.

Součást publikace: 
2007
Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku