kapitola v knize / monografii
Nyklová, Blanka. 2017. „Research on the Semi-Periphery? Beyond Geopolitics. .“ Pp. 26 - 68 in Marta Vohlídalová, Marcela Linková. Gender and Neoliberalism in Czech Academia. Praha: Sociologické nakladatelství. 369 s. ISBN 978-80-7419-256-2.

Left

Témata: 
gender
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku