Pracovní zařazení: 
vědecká asistentka
Telefon: 
210 310 322
Interní linka: 
322

Životopis

Medailonek: 

Blanka Nyklová, Ph.D. se výzkumně zaměřuje na kvalitativní i kvantitativní výzkum s důrazem na genderové a feministické teorie. Po doktorském studiu, v němž zmapovala českou feministickou scénu a její geopolitické postavení, se v roce 2014 stala členkou výzkumného týmu oddělení NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Podílela se na kvalitativním výzkumu životních trajektorií výzkumnic a výzkumníků v různých oblastech chemie v rámci projektu TRIGGER realizovaném na VŠCHT Praha. Řešila projekt GAČR s názvem "Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných ústavů chemického průmyslu", který sleduje osudy výzkumnic a výzkumníků v aplikovaném chemickém výzkumu v období normalizace a po ní a v současnosti na základě sebraných dat vzniká monografie u Palgrave. Její výzkumný záměr pokrývá i oblast mezinárodních vztahů a role genderu v jejich studiu. Podílela se rovněž na projektu NAKI s názvem "Kutilství a jeho význam pro českou národní a kulturní identitu: současný stav, socio-kulturní a historicko-politické souvislosti, typologie a využití potenciálu pro místní rozvoj." Dlouhodobě se věnuje otázkám sexuální, genderově podmíněného a domácího násilí, a to ne jen v rámci akademického prostředí. V současnosti řeší projekt ReCeGe, který se zaměřuje právě na problematiku genderově podmíněného násilí.

Všechny publikace

Připojené odkazy