odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš, Petra Rakušanová. 2002. Parties in the Parliament. Why, When and How do Parties Act in Unity? Parliamentary Party Groups in the Chamber of Deputies in the years 1998–2002. Sociologické texty / Sociological Papers 02:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 80 s. ISBN 80-7330-023-0.

Hlavním cílem předkládané práce je zodpovědět otázku, jak se rozhodují čeští poslanci a poslanecké kluby. Hlavní zájem autorů se proto zaměřuje na otázky jednotnosti českých poslaneckých klubů, mechanismy vnitřní kontroly a vyjednávání a zvláště na faktory, které ovlivňují, strukturují a omezují jednání jednotlivých poslanců a poslaneckých klubů. Práce se zaměřuje na třetí volební období Poslanecké sněmovny (1998-2002) a v některých případech využívá možnosti srovnání s předchozími obdobími.
V první kapitole autoři stručně nastiňují rámec, který používají pro konceptualizaci jednání poslaneckých klubů: institucionální pravidla a stranickou hierarchii. Ve druhé kapitole jsou detailně analyzována základní institucionální pravidla a rámce pro jednání poslaneckých klubů v České republice; jedná se zvláště o vztah mezi Poslaneckou sněmovnou a vládou, volební systém, povahu mandátu a pravidla pro ustavení poslaneckých klubů. Ve třetí kapitole jsou poslanecké kluby umístěny do struktury politické strany a jsou zkoumány základní vztahy mezi jednotlivými stranickými úrovněmi - poslanci tvořícími poslanecký klub, stranou ve vládě, stranickým vedením a členskou základnou strany. V kapitole 4 je zkoumáno hlasování poslanců a poslaneckých klubů na schůzích Sněmovny; jsou zkoumány zvláště otázky jednotnosti hlasování.

Sdílejte tuto stránku