kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra. 2008. „Organizovaná občanská společnost v České republice po vstupu do Evropské unie.“ Pp. 97-120 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 274 s. ISBN 978-80-86429-88-5.

Česká občanská společnost je po osmnácti letech svého vývoje ukotvena na národní úrovni. Její ambice v procesu evropského vládnutí jsou dosud velmi omezené, ale první projevy Jsou zcela zřetelné jak z hlediska spolupráce se zahraničními subjekty tak z hlediska jejich zahraničních aktivit při prosazování svých zájmů. Je možní konstatovat, že občanská společnost, tedy její organizovaná část, která b yla v kapitole analyuzována, opravdu utváří v České republice prostor mezi oblastí provátních zájmů a státem.

 

Součást publikace: 
2008
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy