odborná kniha / monografie
Guasti, Petra, Jessie Hronešová, Zdenka Mansfeldová (eds.). 2011. The Nexus between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 193 s. ISBN 978-80-7330-198-9.

Publikace The Nexus Between Democracy, Collective Identity, Formation, and EU Enlargement je výsledkem pětileté mezinárodní spolupráce v rámci evropského výzkumného projektu „RECON – Reconstituting Democracy in Europe“ (RECON – Přetváření demokracie v Evropě) a prezentuje případové studie ze střední a východní Evropy, komparativní analýzy zaměřené na transformaci kolektivních identit ve středoevropském regionu v kontextu rozšiřování Evropské unie. Hlavním cílem této publikace je poukázat na existující vztahy mezi vznikající kolektivní identitou v Evropě a procesy demokratizace a evropeizace. Autorky a autoři vycházejí z předpokladu, že proces rozšiřování Evropské unie a její demokratizační cíle často narážejí na nacionalistické a kosmopolitní identity evropských občanů. Dále pak se zabývají vztahem mezi identitami a probíhající transformací demokracie v Evropě, a to za použití rozsáhlých primárních a sekundárních dat a terénního výzkumu v zemích střední a východní Evropy, pomocí kvantitativní a kvalitativní metodologie (jako např. inovativní Q-metody).

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
hodnotové orientace
identita
politika (a postoje k politice)
transformace
Sdílejte tuto stránku