Trvání projektu: 
2007 - 2011

Cílem projektu projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské unii i v jednotlivých členských státech.

RECON představuje tři rozdílné modely demokratické rekonstrukce:

  • Demokracie může být rekonstruována na národní úrovni s průvodním jevem nové konceptualizace EU jako funkčního regulačního režimu
  • Demokracie muže být rekonstruována skrze vytvoření EU jako federálního státu založeného na jednotné identitě
  • Demokracie může být rekonstruována skrze vyvinutí post-národní Unie s explicitním kosmopolitním rázem

Projekt RECON vyhodnocuje, který z těchto přístupů demokratické rekonstrukce je nejživotaschopnější – jak v empirických, tak v normativním ohledu – prostřednictvím analýzy: konstitualizačního procesu; instucionálního komplexu na úrovni EU i jednotlivých států; role a postavení genderu v rozšířené Evropě; kvality demokracie a kapacity vládnutí Evropské unie v daňové/fiskální a zahraniční/bezpečnostní politice; a víceúrovňové konfigurace občanské společnosti/veřejné sféry. Projekt dále zkoumá vnější transnacionalizace na EU a rozlišuje demokratické lekce srovnáním s neevropskými komplexními víceúrovňovými entitami. RECON rozšiřuje poznání procesu rozšíření EU: přeměnu a konsolidaci demokracie v nových členských státech a celkové výzvy způsobené globalizací v tradičních demokraciích. RECON určuje strategie, kterými by může být demokracie posílena a občanská participace zvýšena, a poskytuje sadu politických doporučení v souladu s těmito strategiemi.

Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Guasti, Petra, Jessie Hronešová, Zdenka Mansfeldová (eds.)

Publikace The Nexus Between Democracy, Collective Identity, Formation, and EU Enlargement je výsledkem pětileté mezinárodní spolupráce v rámci evropského výzkumného projektu „RECON – Reconstituting Democracy in Europe“ (RECON – Přetváření demokracie v Evropě) a prezentuje případové studie ze střední a východní Evropy, komparativní analýzy zaměřené na transformaci kolektivních identit ve středoevropském regionu v kontextu rozšiřování Evropské unie.

Téma:
EU, hodnotové orientace, identita, politika (a postoje k politice), transformace
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Trenz, Hans-Jörg, Zdenka Mansfeldová, Petra Guasti, Jessie Hronešová

The chapter attempts to clarify the concept of collective identity and its intrinsic relationship to democracy. Further on, there arediscussed possible configurations of democracy in the European Union that give expression to different national, supra-national, or post-national identitarian projects (the so-called three RECON models).

Téma:
EU, hodnotové orientace, identita, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lacina, Tomáš

Publikace The Nexus Between Democracy, Collective Identity, Formation, and EU Enlargement je výsledkem pětileté mezinárodní spolupráce v rámci evropského výzkumného projektu „RECON – Reconstituting Democracy in Europe“ (RECON – Přetváření demokracie v Evropě) a prezentuje případové studie ze střední a východní Evropy, komparativní analýzy zaměřené na transformaci kolektivních identit ve středoevropském regionu v kontextu rozšiřování Evropské unie.

Téma:
elity, EU, hodnotové orientace, identita
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lacina, Tomáš
Téma:
EU, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
popularizační článek
Zdenka Mansfeldová, Guasti, Petra (eds.)

V předkládané publikaci autorský tým projektu Rekonstituování demokracie v Evropě nabízí pohled na proměny české veřejné sféry a české politiky v kontextu přípravy Smlouvy o Ústavě pro Evropu, ratifikace Lisabonské smlouvy a následných voleb do Evropského parlamentu (2009). Období přípravy a ratifikace Lisabonské smlouvy (2004–2009) je velmi podnětné, protože představovalo v České republice klíčový posun hlavního proudu českého politického diskurzu v otázkách Evropské unie.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice), veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie