kapitola v knize / monografii
Chaloupková, Jana. 2006. „Neprovdané matky: základní data z výzkumného šetření. Sociální a ekonomické podmínky mateřství 2006.“ Pp. 11-16 in Hamplová, Dana, Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová. Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 28 s. ISBN 80-7330-105-9.

Bulletin se zaměřuje na situaci neprovdaných matek. První část shrnuje demografický vývoj nemanželské plodnosti a dále ukazuje základní výsledky víceúrovňových modelů. Druhá část bulletinu přináší základní výsledky specializovaného šetření matek, které umožňuje detailnější pohled na sociální situaci neprovdaných matek. Závěrečná část se věnuje českému sociálnímu systému, jeho změnám, postavení neprovdaných matek a případných souvislostí mezi nárůstem mimomanželské plodnosti a sociálními dávkami.

Součást publikace: 
2006
Hamplová, Dana, Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová
Sdílejte tuto stránku