jiná publikace
Šimon, Martin, Jíchová, Jana. 2023. „Kriminalita a COVID-19 v Česku: souvislosti omezení fungování společnosti a nápadu kriminality v regionech.“ Česká kriminologie. (zpráva) [cit. 20.6.2023]. Dostupné z: https://ceskakriminologie.cz/cs/archiv/2023-1/kriminalita-a-covid-19-v-cesku-souvislosti-omezeni-fungovani-spolecnosti-a-napadu-kriminality-v-regionech.

Covid-19 významně ohrozil nejen zdraví obyvatelstva a fungování zdravotnictví, ale i mnoho dalších oblastí lidského života. Epidemiologická opatření narušila běžné fungování společnosti a odrazila se i ve fungování kriminality a bezpečnostních složek. Proměny a dopady těchto omezení a opatření, zejména omezení pohybu (tzv. lockdowny), dokumentuje zpráva pomocí porovnání struktury a intenzity kriminality "před" obdobím covidu (2018-2019), "během" něj (2020) a "po" něm (2021- 2022). Využívá k tomu otevřená data PČR. Data ukazují diferencovaný vývoj u vybraných trestných činů a přestupků, který je ovlivněn změnou rutin a příležitostí pro páchání trestné činnosti v důsledku omezení pohybu obyvatel. Kriminalita vázaná na veřejný prostor poklesla, drasticky poklesly zejména krádeže na osobách. Kriminalita vázaná na kyberprostor naopak narostla, v souladu s přesunem mnoha lidských aktivit do online prostoru. Příspěvek rovněž ukazuje krátkodobé a dlouhodobé efekty v nápadu kriminality i regionální rozdíly v proměně struktury a intenzity kriminality mezi vybranými kraji.

Left

Témata: 
kriminalita
regiony
sociální nerovnosti
veřejná správa
zdraví
Sdílejte tuto stránku

Připojené soubory

SouboryVelikost
Image icon _poster_krimi_v3_resized.png386.7 KB

Připojené obrázky

Výběr za Česko I.
Výběr za Česko II.
Trestné činy a přestupky za Česko
Trestné činy a přestupky za Prahu
Trestné činy a přestupky za Středočeský kraj