nerecenzovaný článek
Linková, Marcela, Tenglerová, Hana. 2010. „Konference Beyond the Leaky Pipeline: Future Challenges for Research on Gender and Science.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 76-83. ISSN 1213-0028.

Článek se věnuje zhodnocení konference Beyond the Leaky Pipeline: Challenges for Research on Gender and Science jako závěrečná konference projektu Meta-analysis of gender and science research, která se konala ve dnech 19. a 20. 10. 2010 v Bruselu. Zaměřuje se na analýzu diskurizvních rámců použitých na konferenci pro rámování otázky genderové rovnosti ve vědě a nízkého zastoupení žen ve vědě.

 

Sdílejte tuto stránku