nerecenzovaný článek
Maříková, Hana, Šebestová, Johanka. 2005. „Fakta a mýty o sexuálním obtěžování.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (2): 15-18. ISSN 1213-0028.

Článek analyzuje nejběžnější mýty spojené se sexuálním obtěžováním, a sice: Mýtus neexistence a výmyslu, mýtus malé závažnosti, mýtus subjektivnosti a individuálnosti, mýtus neužitelnosti (právní definice). Cílem analýzy je jejich vyvrácení.

 

Sdílejte tuto stránku