odborná kniha / monografie
Mansfeldová, Zdenka, David M. Olson, Petra Rakušanová (eds.). 2004. Central European Parliaments. First Decade of Democratic Experience and Future Prospectives. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 242 s. ISBN 80-7330-067-2.

Sborník příspěvků shrnuje výsledky první dekády fungování demokracie v zemích střední Evropy z hlediska významu národních parlamentů.

Sdílejte tuto stránku