Trvání projektu: 
2000 - 2004

Informační a dokumentační středisko o parlamentech střední Evropy vzniklo na základě souboru poznatků, dat a informací, jejichž jádro tvoří reinterpretovaná a přetříděná data a poznatky.

Členové řešitelského týmu: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 9, zobrazeno 1 - 9)

Mansfeldová, Zdenka, David M. Olson, Petra Rakušanová (eds.)

Sborník příspěvků shrnuje výsledky první dekády fungování demokracie v zemích střední Evropy z hlediska významu národních parlamentů.

Téma:
EU, občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Mansfeldová, Zdenka

Odpovědnost je problém v každé demokracii a zejména v zemích, které v současné době budují demokratický systém a tržní ekonomiku. Materiál analyzuje politiku mezi parlamentem a vládou ve spojitosti s problémem odpovědnosti v České republice. Zvláštní pozornost je věnována institucím, které se odpovídají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v oblasti ekonomiky.

Téma:
důvěra/sociální koheze, občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Petra Rakušanová

Cílem textu je objasnit jednotnost při hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na základě dat z let 1998 - 2002. Článek uvádí základní institucionální pravidla, která by měla vést k jednotnosti politických stran v českém parlamentu, a dále údaje o měření jednotnosti českých parlamentních stranických skupin.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Petra Šalamounová

The topic of this book is analyse of activity of the Czech Parliament in first and second electoral period of the House of Deputies (1993-1996 and 1996-1998) and first electoral period of the Senate (1996-1998). The publication is distributed into parts, four chapters and one attachment.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
jiná publikace
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš

Text popisuje činnost zájmové skupiny Svaz měst a obcí ČR při vytváření vlastního zájmu a při prosazování tohoto zájmu v legislativním procesu. Autor ukazuje úspěšnost lobbyingu této skupiny a hlavní důvody nachází v politické síle této skupiny způsobené překrývajícím se členstvím starostů a zastupitelů s poslanci a senátory českého parlamentu.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Mansfeldová, Zdenka

The chapter focuses on the economic policy making between government and parliament. On the beginning there is analysed the legislative framework of this relation, then the division of power between government and parliament, based on the accountability concept. The result of this analysis are demonstrated in the case study on the discussion about the role of the central bank.

Téma:
ekonomie, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Nešpor, Zdeněk R.

Ekonomicko-sociologický výzkum české transformace po roce 1989 prezentovaný v monografii se soustřeďoval na sektor zemědělství vzhledem k významu jeho vnějších ovlivnění (strukturální změny, dotace) a předpokládané konzervativnosti. Výzkum zahrnoval pět případových studií, stejně jako analýzy historického, sociálního a institucionálního vývoje sektoru, včetně kritického zhodnocení relevantní domácí literatury.

Téma:
ekonomie, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie