Trvání projektu: 
2019 - 2021

Cílem projektu byla 1) analýza úrovně volební volatility v postkomunistických státech a jejích důvodů na individuální i kontextuální úrovni, 2) teoretická a metodologická inovace výzkumu volební volatility na individuální úrovni, která bere v potaz nejen přechody mezi stranami, ale i přechody mezi účastí a neúčastí.

Projekt prozkoumal úroveň a důvody volební volatility v postkomunistických zemích. Projekt se skládal ze dvou částí: (1.) určení úrovně volební volatility a její dekompozice dle novosti stran (vnitro-systémová a vně-systémová), pozice stran ve stranickém systému (vládní a opoziční strany) a volební účasti (přesuny mezi stranami, přesuny mezi účastí a neúčastí); (2.) testování různých vysvětlení volební volatility a jejích jednotlivých komponent. Projekt se primárně zaměřil na volatilitu na individuální úrovni v po sobě jdoucích parlamentních volbách. Volební volatilitu chápe jako změnu ve volebním chování způsobenou nejen přesuny voličů mezi stranami, ale i změnu mezi účastí a neúčastí.

Teoretická a metodologická inovace se týkala například přesnější definice volební volatility a jejích jednotlivých částí, její systematické implementace v postkomunistických státech či v porovnání zjištění z povolebních a panelových studií.

Řešitelský tým využíval rozsáhlý datový soubor volebních výsledků pro 11 zemí postkomunistické Evropy, který využívá databázi Parlgov a který je doplněn o řadu kontextuálních proměnných. Zároveň tým používal sekundární analýzu dat z povolebních a panelových studií. 

Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Linek, Lukáš, Olga Gyarfášová
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Linek, L., J. Mazák, M. Pilnáček, M. Škvrňák

V západní Evropě sice volební volatilita za posledních třicet až čtyřicet let významně narostla, skutečnou explozi voličské nestability ovšem spojujeme se zeměmi bývalého komunistického bloku ve východní Evropě. Tato publikace se proto zaměřuje na výzkum volební volatility v 11 postkomunistických státech střední a východní Evropy od roku 1990 do roku 2020. Volební volatilitu studie chápe jako změnu voličské preference ve volbách jdoucích po sobě.

Téma:
občanská společnost, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie