Project duration: 
2019 - 2021

The project analyses the level and sources of electoral volatility in post-communist countries. This project focuses on individual-level volatility in consecutive parliamentary elections by examining electoral participation and party choice decisions. This project is composed of two parts: (1) estimating the level of volatility and its decomposition according to the newness of parties (within- and extra-system volatility), the positions of parties within the party system (block and within-block volatility), and electoral participation; and (2) testing explanations of electoral volatility and its components. The project will use secondary analyses of post-election and panel surveys. The theoretical and methodological innovations of the project lie for example in the use of a refined definition of electoral volatility, systematic implementation of this definition across post-communist countries, and cross-validation using post-election and panel survey data.

Topics: 
politics (and political attitudes)
elections (and polls)
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Linek, Lukáš, Olga Gyarfášová
Téma:
politics (and political attitudes)
Oddělení:
Political Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Linek, L., J. Mazák, M. Pilnáček, M. Škvrňák

V západní Evropě sice volební volatilita za posledních třicet až čtyřicet let významně narostla, skutečnou explozi voličské nestability ovšem spojujeme se zeměmi bývalého komunistického bloku ve východní Evropě. Tato publikace se proto zaměřuje na výzkum volební volatility v 11 postkomunistických státech střední a východní Evropy od roku 1990 do roku 2020. Volební volatilitu studie chápe jako změnu voličské preference ve volbách jdoucích po sobě.

Téma:
civil society, elections (and polls)
Oddělení:
Political Sociology
Typ publikace:
Monograph