Trvání projektu: 
2017

Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-eko...

Aktivita Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu byla řešena ve spolupráci Biologického centra AV ČR, v.v.i.,  Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Tým Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., realizoval v rámci aktivity dotazníkové šetření zaměřené na vztah veřejnosti k půdě a mapující názory na vybrané jevy spojené s půdou v kontextu České republiky.

 

prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
životní prostředí
Zadavatel: 
ostatní

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Čermák, D., M. Ďurďovič, V. Patočková

Příspěvek přibližuje, proč je vhodné do vyjednávání o umístění hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady zapojit také vědce společenskovědních oborů.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Patočková, Věra; Čermák, Daniel

Dotazníkové šetření je zaměřeno na vztah veřejnosti k půdě a mapuje názory na vybrané jevy spojené s půdou v kontextu České republiky.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Patočková, Věra; Čermák, Daniel
Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace

Připojené soubory