Trvání projektu: 
2019 - 2021

Ambicí projektu je přispět a prohloubit současný stav vědeckého poznání v oblasti výzkumu prekonceptů (tj. subjektivních představ/pojetí) štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže. Cílem studie je identifikovat a analyzovat vliv vybraných sociodemografických charakteristik dětí a mládeže, neboť jejich prekoncepty štěstí mohou být významně ovlivněny rodinným zázemím, sociokulturními podmínkami či specifickou sociální a životní situací. S ohledem na tento cíl bude provedena komparace prekonceptů dětí a mládeže prožívající své dětství v relativně optimálním prostředí a dětí prožívající své dětství v relativně znevýhodněném prostředí (tj. u dětí, které jsou v azylových domech, v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy – v dětských domovech, diagnostických/výchovných ústavech apod.). Získaná data poskytnou odpovědi na základní výzkumné otázky, a to např. co si představuje dětská populace pod pojmem „štěstí“, s čím ho spojuje (zda např. s hedonistickým způsobem života nebo nemateriálními statky atd.), jaké pocity se vztahují ke štěstí dětí, zda se liší míra prožívaného štěstí apod.

 

Témata: 
hodnotové orientace
vzdělání
Zadavatel: 
ostatní

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Kostelecká, Yvona, Braun, Richard, Hasman, Jiří, Machovcová, Kateřina, Pivarč, Jakub, Hadj-Moussová, Zuzana, Hána, David

Přestěhování se z rodné země do jiné, v některých případech velmi geograficky vzdálené, přináší řadu aspektů, které jsou majoritní populaci neznámé a často jen těžko představitelné.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita, vzdělání
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Pivarč, Jakub

This research study aimed to identify and analyse attitudes of Czech primary school pupils toward people with intellectual disabilities (ID). In total 2295 pupils aged 10 to 15 years participated in the study. The questionnaire based on the Likert scale design was utilised as the research tool. Its items were divided into four dimensions (interpersonal liking; social status and rights of people with ID; social integration; fear) using the explorative factor analysis.

Téma:
vzdělání
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Pivarč, Jakub, Bravená, Noemi
Téma:
náboženství a religiozita, vzdělání
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii