Trvání projektu: 
2004 - 2007

Projekt je součást mezinárodního komparativního výzkumného projektu International Metropolitan Observatory, který se soustřeďuje na studium sociálně-prostorových změn, k nimž dochází v metropolitních oblatech, a jejich vlivu na změny politického chování. Výzkum testuje hypotézy o rostoucí prostorové segregaci sociálních skupin v metropolitních oblastech a jejich vzrůstajícím vlivu na politické chování obyvatel, klesající politické aktivitě obyvatel příměstských residenčních oblastí a rostoucí odlišnosti pražské metropolitní oblasti od ostatních metropolititních oblastí v České republice v důsledku většího vystavení globalizačním vlivům. Metodologicky je projekt založen na geografické a statistické analýze agregátních dat charakterizujících sociální strukturu a politické chování obyvatel. Jednotkou sledování jsou individuální obce v zázemí měst a městské části, resp. čtvrti v případě jádrových měst. Agregátní analýzy jsou doplněny případovými studiemi ve vybraných lokalitách.

Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 14, zobrazeno 11 - 14)

Kostelecký, Tomáš, Daniel Čermák
Téma:
politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Daniel Čermák
Téma:
politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš
Téma:
politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Michal Illner, Jana Vobecká
Téma:
politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky