impaktovaný článek
Kudrnáč, Aleš, Lyons, Pat. 2018. „Can Political Inequality be reduced in the Classroom? Testing the Compensation Hypothesis and the BFLPE on Youth Civic Competence.“ School Effectiveness and School Improvement 29(2): 204–224. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/09243453.2017.1400444.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku