jiná publikace
Vojtíšková, Kateřina, Mička, Pavel, Poláková, Markéta, Patočková, Věra, Vajdová, Zdenka. 2015. „Metodika tvorby koncepčních dokumentů pro rozvoj kultury a podporu cestovního ruchu s využitím participativních přístupů.“ ISBN 978-80-7330-262-7. (metodika) [cit. 15. 4. 2015]. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/record/181049.

Metodika přibližuje postupy tvorby koncepčních dokumentů pro oblast kultury, které se zabývají oblastí kultury komplexně a umožňují tak přesah do dalších oblastí místního rozvoje. Tvorba dokumentu je uvedena jako součást širšího přístupu kulturního plánování, jehož důležitým aspektem je zapojení místní komunity a uplatnění participativního přístupu. Metodika je primárně určena pro města menší a střední velikosti. 

Sdílejte tuto stránku