Trvání projektu: 
2011 - 2014

Cílem projektu bylo zjištění, jak jsou rozvoj kultury, organizace a využití kulturních aktivit podmíněny sociálním a institucionálním prostředím regionu, a jak lze využít tuto znalost v činnosti subjektů, které se v oblasti kultury a uchování kulturního dědictví angažují. Sociálním prostředím rozumíme strukturální charakteristiky obyvatel, míru sociálního kapitálu a míru soudržnosti a jejich regionální specifika; institucionálním prostředím rozumíme veřejnou správu regionu, zvláště její samosprávné orgány, dále organizace neziskového a podnikatelského sektoru. Soustředěná pozornost byla věnována iniciativní a koordinační funkci orgánů krajů a obcí v oblasti kultury a uchování kulturního dědictví a využití kultury a kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Témata: 
kultura
regiony
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 28, zobrazeno 1 - 10)

Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol.

Monografie je rozdělená do tří částí. Po úvodní kapitole, která se věnuje vymezení pojmu kultura, přináší první část monografie přehled platné legislativy, analýzy koncepčních a strategických dokumentů vztahujících se ke kultuře, analýzy dostupných dat o kulturní infrastruktuře a představení dostupných finančních zdrojů pro oblast neprůmyslových kulturních odvětví. To vše charakterizuje prostředí a utváří podmínky pro rozvoj kulturních aktivit a uchování kulturního dědictví.

Téma:
kultura, regiony, veřejná politika, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Šafr, Jiří, Bernardyová Kateřina
Téma:
regiony, sociologická data, veřejné mínění
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šafr, Jiří, Bernardyová Kateřina
Téma:
regiony, sociologická data, veřejné mínění
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šafr, Jiří, Bernardyová Kateřina
Téma:
regiony, sociologická data, veřejné mínění
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Mikešová, Renata
Téma:
regiony, sociologická data, veřejné mínění
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková, Markéta Poláková, Renata Mikešová, Michal Illner, Radmila Lorenzová, Jiří Šafr, Josef Bernard, Zdenka Vajdová, Tomáš Kostelecký
Téma:
regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Dopitová, Michaela
Téma:
město a vesnice, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Vojtíšková, Kateřina

Text mapuje kulturní zdroje Děčína a okolí, zabývá se kulturními hodnotami území, organizacemi, volnočasovými aktivitami (především kultura, vzdělání a sport), rozvojovými záměry a aspiracemi obyvatel v Děčíně a okolí. Analýza čerpá z širokého spektra veřejně dostupných zdrojů dat, dále z původních dat získaných v průběhu akčního výzkumu (2013-2014) a z reprezentativního dotazníkového šetření „Kultura v Děčíně 2013“.

Téma:
kultura, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Pokorná Novotná, Libuše
Téma:
regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Vojtíšková, Kateřina, Šafr, Jiří

Studie představuje výsledky dotazníkového šetření „Kultura v Děčíně 2013“ realizovaného mezi dospělou populací města. Zaměřuje se zvlášť na postoj obyvatel k rozvojovým plánům, zabývá se jejich kulturní participací a hodnocením kulturních zařízení ve městě. Mezi hlavní zjištění patří spokojenost obyvatel s tím, jak fungují městské příspěvkové organizace a malá spokojenost s tím, jak město podporuje spolkovou činnost obyvatel.

Téma:
kultura, regiony, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace

Stránky