Pracovní zařazení: 
postdoktorandka

Životopis

Vzdělání: 

2012 – 2020    Ph.D., Sociologie, Masarykova Univerzita

2009 – 2012    Mgr., Sociologie, Masarykova Univerzita

2009 – 2012    Mgr., Genderová studia, Univerzita Karlova

2007 – 2010    Bc., Filosofie a filmová studia, Univerzita Palackého

2006 – 2009    Bc., Sociologie a genderová studia, Masarykova Univerzita

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2015 – 2016    Fulbright Scholarship, Center for Cultural Sociology, Yale University, New Haven, USA

 

Medailonek: 

Vanda Maufras Černohorská, Ph.D. se výzkumně zaměřuje na problematika genderových nerovností v kontextu feministického institucionalismu a intersekcionální perspektivy. V současné době se v rámci oddělení NKC - gender a věda věnuje dopadu proti-pandemických politik a opatření na extistující genderové a další nerovnosti na projektu RESISTIRÉ, v minulých letech se výzkumně zajímala o vliv evropských strukturálních fondů na rovnost žen a mužů na trhu práce. V rámci svého doktorského výzkumu se věnovala vztahu mezi digitálními technologiemi a současným feministickým hnutím se zaměřením na česko-slovenskou scénu. Mezi její další odborné zájmy patří otázky kvalitativních metod a multi-disciplinárního přístupu ve společenskovědním výzkumu, action research a kokreatvní způsoby tvorby genderově senzitivních veřejných politik a doporučení. Díky podpoře Fulbrightova stipendia strávila akademický rok 2015/2016 jako hostující výzkumnice na Yale University.

V letech 2013 - 2020 pracovala v neziskovém sektoru, a to zejména pro organizace věnující se otázkám migrace, integrace a ženských práv. V období 1/2017 – 03/2018 působila na misi Člověka v Tísni v Turecku a Iráku. Od roku 2020 působí jako předsedkyně Genderové expertní komory ČR.

 

Vybrané publikace

Černohorská, V.  M. 2019. “Who’s Afraid of the Istanbul Convention? Resisting ‘Gender Ideology’ in the Age of Digital Feminism”. Pp. 91-107 in Feministische ZIrkulationen zwischen Ost und West, ed. by Annette Bühler-Dietrich. Berlin: Frank & Timm.

Černohorská, V.  M. 2019. “New Media Activism and Central European Feminism”. Pp. 269-283 in Handbook of Contemporary Feminism, ed. by Andrea Press and Tasha Oren.  New York: Routledge.