Trvání projektu: 
2021 - 2023

Cíle projektu

Cílem RESISTIRÉ je 1) analyzovat dopad politických opatření v boji proti COVID-19 na behaviorální, sociální a ekonomické nerovnosti v EU27, Srbsku, Turecku, na Islandu a ve Velké Británii na základě koncepčního rámce gender+ a 2) navrhnout a pilotovat politická řešení a sociální inovace, které budou uplatňovat tvůrci politik, zúčastněné strany a aktéři v různých politických oblastech.

Projektový přístup

RESISTIRÉ je realizován ve třech cyklech a kombinuje kvantitativní a kvalitativní výzkum se co-designem. Proces se opakuje každých šest měsíců, přičemž každý cyklus přináší výsledky a integruje poznatky z předchozího cyklu. Každý cyklus zahrnuje:

  • Rozsáhlé mapování politických opatření a společenských reakcí na COVID-19, sekundární údaje z průzkumů, workshopy s občanskou společností, rozhovory s veřejnými orgány a jednotlivá vyprávění shromážděná od marginalizovaných a zranitelných skupin a převedená do operativních poznatků.
  • Tvorbu adekvátních opatření a operačních nástrojů z holistické perspektivy s ko-designovým přístupem zahrnujícím více zúčastněných stran s doporučeními pro tvůrce politik, stakeholdery a aktéry v této oblasti.
  • Zahájení pilotních akcí s cílem demonstrovat potenciální dopad navrhovaných řešení.
  • Šíření znalostí, rozvoj politických doporučení a zmocnění zúčastněných stran využívat výsledky projektu.

RESISTIRÉ se opírá o silné multidisciplinární konsorcium deseti evropských partnerů v oblasti výzkumu, inovací a designu s dobře zavedenou sítí subjektů působících v oblasti zdravotní péče. Je navržen tak, aby dosahoval svých výsledků prostřednictvím multidisciplinárních vhledů do výzkumu, meziodvětvový ko-design, vývoj řešení a širokou strategii šíření výsledků.

V roce 2022 tým vytvořil výzkumnou zprávu Summary report on mapping cycle 2 a podílel se (autorsky či editačně) na vytvoření 11 „fact sheets“ k tématům jako je například sociální spravedlnost, pandemie a genderový mainstreaming, genderová rovnost ve zdravotnictví, chybějící perspektiva žen v plánech obnovy, péče a krize, práce z domova, atp.

Očekávané výsledky

Projekt poskytne hluboké znalosti a porozumění stávajícím problémům, současným i budoucím prioritám a řešením. V důsledku toho přispěje ke snížení nerovností vyplývajících z politik COVID-19 a k jejich nápravě.

Partneři projektu

European Science Foundation (France) - koordinátor projektu
Örebro University (Sweden)
Yellow Window (Belgium)
Oxford Brooks University (United Kingdom)
Knowledge & Innovation (Italy)
Technological University Dublin (Ireland)
Sabanci University (Turkey)
Universidad de Deusto (Spain)
Institute of Sociology of the Academy of Science of the Czech Republic (Czech Republic)
Sciensano (Belgium)

Financování projektu

Projekt je financován částkou 5,2 milionu EUR z programu Evropské komise pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové smlouvy č. 101015990.

Disclaimer

Obsah těchto webových stránek odráží názory projektu RESISTIRÉ. Názory zde vyjádřené nemusí nutně odrážet názory EK.

Témata: 
gender
občanská společnost
práce
rodičovství
sociální nerovnosti
veřejná politika
zdraví
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Sofia Strid, Colette Schrodi, Roberto Cibin

The pandemic has radically shifted how society is organised, with increased work from home, home-schooling, and intensification of online presence, all with specific (un)intended implications on paid and unpaid care work. These implications, like those of other crises, are gendered and manifest along sex, age, disability, ethnicity/race, migration status, religion, social class, and the intersections between these inequalities.

Téma:
gender, občanská společnost
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nyklová, Blanka, Dana Moree, Vanda Maufras Černohorská

In this article, we interpret some of the findings from an extensive explorative qualitative study conducted from April to December 2020 that used semi-structured interviews, interviews with clients of an assistance-providing organisation, and analyses of concrete cases from the period of the first pandemic lockdown in the Czech Republic.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek
Černohorská, Vanda, Zuzana Očenášová, Agnes Kende

Various research studies suggest that women and other vulnerable groups are the ones who were impacted most and who continue to suffer from the economic and social effects of the pandemic. However, these groups have often been omitted from the measures mitigating the pandemic impact due to their invisibility in the policy-knowledge nexus.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek