Pracovní zařazení: 
postdoktorandka

Životopis

Vzdělání: 

2012 – 2020    Ph.D., Sociologie, Masarykova Univerzita

2009 – 2012    Mgr., Sociologie, Masarykova Univerzita

2009 – 2012    Mgr., Genderová studia, Univerzita Karlova

2007 – 2010    Bc., Filosofie a filmová studia, Univerzita Palackého

2006 – 2009    Bc., Sociologie a genderová studia, Masarykova Univerzita

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2015 – 2016    Fulbright Scholarship, Center for Cultural Sociology, Yale University, New Haven, USA

 

Medailonek: 

Vanda Černohorská, Ph.D. se výzkumně zaměřuje na problematiku genderových nerovností v kontextu intersekcionální perspektivy ve vztahu k otázkám digitalizace, společenské odolnosti a tvorbě expertního vědění. V současné době se v rámci oddělení NKC - gender a věda věnuje tématu produkce genderové expertízy v dobách krize a post-krizového zotavení v projektu CoRe: Beyond Security - Role of Conflict in Resilience-Building (OPJAK). Zároveň působí v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti na Filosofickém ústavu AV ČR, kde zkoumá dopad digitálních technologií na pojetí času a wellbeing (projekt Time experience in Europe’s digital age - TIMED). V minulých letech se výzkumně zajímala např. o dopad proti-pandemických politik na extistující genderové a další nerovnosti na projektu RESISTIRÉ nebo o vliv evropských strukturálních fondů na rovnost žen a mužů na trhu práce. V rámci svého doktorského výzkumu se věnovala vztahu mezi digitálními technologiemi a současným feministickým hnutím se zaměřením na česko-slovenskou scénu. Mezi její další odborné zájmy patří otázky kvalitativních metod a multi-disciplinárního přístupu ve společenskovědním výzkumu, action research a kokreatvní způsoby tvorby genderově senzitivních veřejných politik a doporučení. Díky podpoře Fulbrightova stipendia strávila akademický rok 2015/2016 jako hostující výzkumnice na Yale University.

V letech 2013 - 2020 pracovala v neziskovém sektoru, a to zejména pro organizace věnující se otázkám migrace, integrace a ženských práv. V období 1/2017 – 03/2018 působila na misi Člověka v Tísni v Turecku a Iráku. Od roku 2020 působí jako předsedkyně Genderové expertní komory ČR. Od 12/2023 působí jako předsedkyně Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, poradního orgánu Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

 

Vybrané publikace

Černohorská, Vanda, Zuzana Očenášová, and Agnes Kende. 2023. "The COVID-19 Pandemic and Gender+ Inequalities in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia: The Heteronormativity of Anti- Pandemic Measures and Their Impact on Vulnerable Groups." Gender a výzkum / Gender and Research 24(1):114-134.

Nyklová, B., Moree, D., & Maufras Černohorská, V. (2022). Nevědění jako faktor v nepravidelné regulaci domácího násilí na ženách v zrcadle pandemie covidu-19. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 58(5), 533-562. doi: 10.13060/csr.2022.034

Černohorská, V.  M. 2019. “Who’s Afraid of the Istanbul Convention? Resisting ‘Gender Ideology’ in the Age of Digital Feminism”. Pp. 91-107 in Feministische ZIrkulationen zwischen Ost und West, ed. by Annette Bühler-Dietrich. Berlin: Frank & Timm.

Černohorská, V.  M. 2019. “New Media Activism and Central European Feminism”. Pp. 269-283 in Handbook of Contemporary Feminism, ed. by Andrea Press and Tasha Oren.  New York: Routledge.

 

Projekty

2023 - 2028 CoRe: Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti, OPJAK (Sociologický ústav AV ČR, NKC - gender a věda)

2022 - 2025 TIMED: TIMe experience in Europe’s Digital age, CHANSE (Filosofický ústav AV ČR, Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti), PI

2021 - 2023 RESISTIRÉ: RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies, H2020 (Sociologický ústav AV ČR, NKC - gender a věda)

2018 - 2021 Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce, OPTP (Česká ženská lobby)