Vydáno: 12. 6. 2024
Tiskové zprávy

V úterý 10. září se v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě uskuteční již osmá národní konference NKC – gender a věda.

Letošní ročník s názvem Sociální bezpečí: Od opatření k akci se bude věnovat tématu bezpečného a důstojného pracovního a studijního prostředí se zaměřením na genderově podmíněné násilí. Záštitu konferenci udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká konference rektorů a Akademie věd České republiky.

„Chceme, aby konference posunula řešení genderově podmíněného násilí v Česku kupředu. Je potřeba se pohnout od opatření, která zůstávají pouze na papíře, k tomu, že instituce začnou přijímat komplexní opatření a činit konkrétní kroky. Férové, důstojné a respektující prostředí by mělo být prioritou pro nás pro všechny,“ vysvětluje výběr tématu vedoucí NKC – gender a věda Marcela Linková.

Proto při příležitosti konference vznikl Minimální standard bezpečného prostředí pro kvalitní, udržitelnou a svobodnou výzkumnou a vzdělávací činnost. „Tyto standardy ve světle existujících závazků na národní a evropské úrovni vymezují základní principy a návrhy konkrétních opatření v oblasti sociálního bezpečí, včetně pojistek pro implementaci těchto opatření,“ upřesňuje Marcela Linková.

Evropská studie provedená v roce 2022 v rámci mezinárodního projektu UniSAFE ukázala, že s nějakou formou genderově podmíněného násilí se setkaly téměř dvě ze tří osob (62 %). Přestože se společenské klima i náhled na tuto problematiku pomalu mění i v ČR, zástupcům a zástupkyním vysokoškolských a výzkumných institucí často chybí potřebné nástroje či povědomí, jak genderově podmíněné násilí řešit.

V rámci programu 8. národní konference proběhne řada panelových diskuzí, v rámci nichž budou reflektovány nově zaváděné institucionální politiky, opatření jako jsou pozice ombudsosob, včetně nástrojů vyvinutých v rámci činnosti NKC – gender a věda a již zmíněného projektu UniSAFE. V závěrečném panelu vystoupí například Prof. Paedr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT či Prof. Ingeborg Radok Žádná, rektorka AVU a místopředsedkyně České konference rektorů pro vnější vztahy.

„Díky naší komunitě dobré praxe (Komunita pro změnu) na národní úrovni, která sdružuje experty a expertky, studující, akademiky a akademičky i osoby pověřené agendou genderové rovnosti v instituci víme, že je dlouhodobě velký zájem o informace týkající se zavádění opatření proti genderově podmíněnému násilí, stejně jako o další možnosti vedoucí k zakotvení opatření k potírání genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování do organizační struktury institucí,“ říká o potřebě sdílet dobrou praxi Gabriela Langhammerová, která ji má v rámci NKC – gender a věda na starosti.

Bienální národní konference NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR se zaměřují na téma genderové rovnosti ve výzkumu a vysokém školství. Jejich cílem je diskutovat vývoj situace v ČR a kroky a opatření směřující ke zlepšování pracovních a studijních podmínek z hlediska genderové rovnosti.

Pro více informací sledujte webové stránky https://genderaveda.cz/ nebo naše sociální sítě. Už teď je možné se na konferenci zaregistrovat pod tímto odkazem.

 

Kontakt

Bc. Barbora Schneiderová, DiS.,

manažerka komunikace NKC – gender a věda,

tel.: 602 340 883,

email: barbora.schneiderova@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku