Konference
16. 6. 2022
aula VOŠ Jabok (Praha 2, Salmovská 8)

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, Domem Ignáce Stuchlého, Pedagogickou fakultou JU a Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok pořádá závěrečnou konferenci projektu.

Smyslem konference je seznámit odbornou veřejnost s průběhem a výsledky projektu. Nevybírá se konferenční poplatek.

Program:

  • 9:30 Zahájení konference
  • 9:45 Záměr a průběh projektu (M. Kaplánek, TF JU)
  • 10:30 Starší školní věk a co jej ovlivňuje (A. Dudová, TF JU)
  • 11:30 Volný čas českých dětí na prahu třetího desetiletí 21. století (V. Patočková, J. Šafr, D. Čermák, SOÚ AV ČR)
  • 12:30–14:00 Přestávka na oběd
  • 14:00 Orientační dny zaměřené na výchovu k volnému času (F. Horsák, DIS)
  • 15:00 Pedagogika volného času v přípravě budoucích učitelů (R. Macků, PF JU)
  • 16:00 Závěr konference
Sdílejte tuto stránku