Konference
13. 6. 2022
9:30 - 16:00, MMR ČR, Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1

Konference nabídne prostor pro diskusi o vybavenosti venkovských obcí mezi představiteli veřejné správy, aktéry rozvoje venkova a výzkumníky.
Jaká je běžná úroveň vybavenosti obcí a na čem závisí? Jak se vyvíjí vybavenost v posledních desetiletích? Které skupiny obyvatel nejvíce využívají místní služby a jaký význam jim připisují? Jaké programy na podporu vybavenosti existují?
Představení online nástroje Kalkulačka vybavenosti.

Účast na konferenci je bezplatná.
Vzhledem k omezenému počtu míst v sále prosíme o registraci účastníků zde: www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/kalendar-akci/pozvanka-na-konferenci

Program konference

9:30 – 9:45         Přivítání a zahájení

9:45 – 11:00       Vybavenost venkova ve světle výzkumu I

Josef Bernard, Lucie Vítková, Miroslav Joukl: Vybavenost venkovských obcí – stav, vývoj, využití, význam, podpora  - poznatky z výzkumu

Představení webové kalkulačky vybavenosti

11:00 – 11:15    Přestávka

11:15 – 12:45    Vybavenost venkova ve světle výzkumu II

Silvie Rita Kučerová, Petr Meyer, Jan Šmíd: Proč provozovat a proč navštěvovat venkovskou základní školu: Dílčí výsledky šetření se starosty, řediteli a rodiči

Luděk Šídlo: Dostupnost primární zdravotní péče ve venkovských oblastech Česka

Zdeněk Šilhan: Faktory udržitelnosti obchodů se zbožím denní potřeby na venkově

Annett Steinführer: Rušení, centralizace, samoorganizace. Vývoj základních služeb na venkově v Německu

12:45 – 13:45    Oběd

13:45 – 14:30    Programy a mechanismy podpory vybavenosti

Petr Vindeman (MPO ČR): Program Obchůdek 2021+

Helena Sajdlová, Miroslav Jankůj (VZP): Podpora primární péče v regionech

Jana Kuthanová (NS MAS): Místní akční skupiny a podpora občanské vybavenosti venkova

14:45 – 15:45    Panelová diskuse: Vybavenost venkova, její význam a podpora

Ivan Bartoš, ministr

Radim Sršeň, náměstek ministra

Stanislav Polčák, europoslanec

Jana Kuthanová, NS MAS

Pavel Drahovzal, SMO ČR

Radan Večerka, SPOV

15:45 – 16:00    Ukončení konference

Sdílejte tuto stránku