odborná kniha / monografie
Večerník, Jiří, Petr Matějů. 1998. Zpráva o vývoji české společnosti 1989- 1998. Praha: Academia. 366 s. ISBN 80-200-0765-2.

Souborná práce představuje českou společnost v její mnohotvárnosti a pohybu, naznačuje trendy a popisuje uskutečněné změny.
První část společné práce sociologů, ekonomů, politologů a demografů je věnována lidským zdrojům - vzdělání, podnikání, rodině. Druhá část se zabývá ekonomickou transformací, sociální strukturou a vztahem mezi trhem a státem. Tematice vztahů sociální a politické struktury je věnován závěr. Vybaveno řadou grafů a výsledků výzkumů.

Left

Témata: 
práce
rodina
sociální nerovnosti
transformace
vzdělání
životní úroveň
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy