impaktovaný článek
Trusinová, Romana. 2012. „Věk jako zdroj sociální identity.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (1): 131–152. ISSN 0038-0288.

Článek se zabývá věkovou identitou coby jednou z možných kolektivních identit jednotlivců. Cílem výzkumu bylo zjistit, které věkové skupiny cítí v dnešní společnosti vyšší míru skupinové identifikace a s čím tato přináležitost souvisí. Teoretická východiska čerpají ze sociální psychologie, z teorie sociální identity a teorie optimální rozlišitelnosti. Empirická část staví na analýze kvantitativních dat z výzkumů European Social Survey Round 4 a International Social Survey Programme 2003.

Sdílejte tuto stránku