kapitola v knize / monografii
Stöckelová, Tereza, Marcela Linková. 2009. „Uvedení k výzkumu: Problematizace vědy a genderu.“ Pp. 12-36 in Stöckelová, Tereza (ed.). Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 160 s. ISBN 978-80-7419-003-2.

Cílem této kapitoly je představit základní metodologické přístupy výzkumu (studia vědy a technologií a genderová studia), metody výzkumu a základní parametry české transformace výzkumu a vědní politiky. Kapitola dále představuje výzkumné instituce, kde byl výzkum prováděn, a strukturu knihy.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
metodologie výzkumu
transformace
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy