kapitola v knize / monografii
Vajdová, Zdenka. 2005. „Spolupráce a slučování obcí.“ Pp. 107-117 in Kostelecký Tomáš, Jana Vobecká (eds.). Regionální elity 2004. Sociologické studie / Sociological Studies 05:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.

Na základě dat výzkumu Regionální elity 2004 se počítá míra důležitosti spolupráce. Vypovídá o schopnosti regionálních elit spolupracovat s různými aktéry ovlivňujícími rozhodování o regionálních záležitostech. Je použitelná pro srovnání s jinými skupinami elit. Dále jsou prezentovány názory regionálních elit na slučování obcí, které bývá považováno za řešení problému efektivity místní veřejné správy.

Součást publikace: 
2005
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká (eds.)

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku