kapitola v knize / monografii
Mikešová, Renáta, Bernard, Josef. 2018. „Spokojenost se životem ve venkovských periferiích. .“ Pp. 146-162 in Josef Bernard (ed.). Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR. 244 s. ISBN 978-80-7419-274-6.

Kapitola srovnává, jak se spokojenost s různými aspekty života liší v různých typech venkovského prostoru a ve městě. Z analýzy vycházející z dat z dotazníkového šetření uskutečněného v roce 2016 zaměřeného na periferní oblasti vyplývá, že lidé žijící v periferiích jsou s různými aspekty svého bydliště spokojeni méně než lidé ve městě a v jiných, rozvinutějších venkovských lokalitách. Jsou méně spokojeni zejména s vybaveností lokality, pociťují nižší míru bezpečí a hůře hodnotí i vzájemné vztahy mezi lidmi.

Left

Témata: 
město a vesnice
regiony
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku