kapitola v knize / monografii
Hála, Jaroslav, Aleš Kroupa, Jaroslav Kux, Zdenka Mansfeldová, Petra Rakušanová. 2003. „Social Dialogue and EMU in the Candidate Countries? the Czech Republic.“ Pp. 81-105. Social dialogue and EMU in the acceding countries. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 262 s. ISBN 92-897-0241-9.

Na pozadí ekonomického rozvoje, politické situace a rozvoje systému a kapacity industriálních vztahů v České republice se příspěvek snaží zhodnotit možnosti vstupu země do jednotné měnové unie a úlohu nejvýznamnějších aktérů - odborů a zaměstnavatelů v tomto procesu.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
ekonomie
EU
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku