nerecenzovaný článek
Rakušanová, Petra. 2001. „Rovné příležitosti na internetu.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 2 (1-2): 15-16. ISSN 1213-0028.
Sdílejte tuto stránku