kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2008. „Rodičovská (je) pro oba rodiče!“ Pp. 71-83 in Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Práce a péče. Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 163 s. ISBN 978-80-86429-94-6.

Kapitola pojednává o degradaci rodičovské, pokud je chápaná jen jako dovolená, a o opomíjené roli otců ve výchově a péči o malé děti.

 

Součást publikace: 
2008
Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy