kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra. 2022. „Představy dětí o volném čase a jeho prožívání .“ Pp. 119 - 132 in Michal Kaplánek (ed.). Volný čas dětí staršího školního věku. Vybrané výsledky výzkumu volného času a životního stylu dětí ve věku 11-15 let a jejich využití v pedagogice. [Leisure of older school age children. Selected research results of leisure and lifestyle of children aged 11-15 and their use in pedagogy.]. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 173 s. ISBN 978-80-7394-934-1. Dostupné z: https://nju.jcu.cz/knihy/item?id_book=48.

Kapitola se zaměřuje na vybrané otázky, které se týkají prožívání volného času dětí. Úvodní část se zaměřuje na představy dětí o volném čase. Druhá část kapitoly se věnuje tomu, kolik volného času děti podle svého názoru mají a jak jsou s jeho trávením spokojeny. Velký vliv na to, co ve svém volném čase děti dělají, mají jejich rodiče a kamarádi. Proto se třetí část kapitoly zabývá tím, jak hodnotí jejich vliv a také vliv některých dalších osob samy děti, a jak často s rodinou a kamarády tráví děti svůj volný čas. Ve čtvrté, závěrečné části se kapitola věnuje pěti dimenzím volnočasové motivace a sleduje, zda existují souvislosti mezi jednotlivými dimenzemi volnočasové motivace a zapojením do jednotlivých oblastí trávení volného času, výchovnými styly rodičů nebo se spokojeností s volným časem. Nakonec jsou zmíněny souvislosti mezi jednotlivými dimenzemi volnočasové motivace a úrovní volnočasového prožívání.

Sdílejte tuto stránku