kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana, Iva Kuncová. 2007. „Představení studovaných lokalit: Praha-Březiněves.“ Pp. 31-34 in Vobecká, Jana, Tomáš Kostelecký (eds.). Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Sociologické studie / Sociological Studies 07:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 61 s. ISBN 978-80-7330-129-3.

Kapitola se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v městské části Praha-Březiněves. Obsahuje analýzu demografických změn, politického chování a občanské participace, zejména s ohledem na participaci nově přistěhovalých obyvatel.

Sdílejte tuto stránku